Vytvorenie účtu

V obrazovke otvorených účtov stlačte tlačidlo Nový účet (alebo klávesu +, prípadne INSERT).

Zobrazí sa dialógové okno pre vloženie názvu účtu. Po vložení želaného názvu pokračujte stlačením tlačidla "Potvrdiť" (alebo klávesy ENTER). Ak si nový účet neželáte vytvoriť, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Po potvrdení vytvorenia účtu Vás aplikácia presmeruje do obrazovky predaja.

Last updated