Vyhľadanie tovaru

Spôsoby vyhľadania tovaru pomocou vyhľadávacieho poľa v obrazovke predaja.

Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje v obrazovke predaja rôzne spôsoby vyhľadávania tovaru:

  1. podľa názvu

  2. podľa čísla

  3. podľa skratky tovarovej skupiny

  4. v "kalkulačnom režime"

Vyhľadávacie pole je inteligentné a kombinuje všetky spôsoby naraz.

Vyhľadávanie tovaru podľa názvu

Vkladaním znakov do vyhľadávacieho poľa je možné vyhľadať tovary podľa názvu, a to aj bez nutnosti používať diakritiku. Obsluha si tak nemusí pamätať ponuku podľa číselných kódov.

Vyhľadávanie tovaru podľa čísla

Vkladaním číslic do vyhľadávacieho poľa je možné vyhľadať tovary podľa číselného kódu.

Vyhľadanie tovaru podľa skratky tovarovej skupiny

V systéme PORTOS je každý tovar priradený do niektorej tovarovej skupiny. A každá tovarová skupina má pridelené troj-písmenové skrátené označenie. Vložením troch znakov do vyhľadávacieho poľa sa zobrazia iba tovary podľa tejto tovarovej skupiny.

Vyhľadanie tovaru v "kalkulačnom režime"

Kalkulačný režim spočíva vo vložení množstva, symbolu hviezdy * a kódu (alebo názvu) tovaru. Na jeden krát tak okrem tovaru dokážete určiť aj želané množstvo.

Last updated