Obrazovka predaja

Obrazovka predaja slúži na vyhľadanie a pridávanie tovarov do dokladu ako aj inú úpravu účtu.

Obrazovka predaja je rozdelená na 3 sekcie:

  1. Zoznam položiek účtu

  2. Vyhľadávacie pole

  3. Zoznam tovarov

Tip: Pre prepínanie medzi zoznamom položiek účtu (1), vyhľadávacím poľom (2), a zoznamom tovarov (3), môžete použiť smerové klávesy , , a .

Napríklad, ak sa potrebujete z vyhľadávacieho poľa (2) presunúť na ľavú stranu, do zoznamu položiek účtu (1), použite tlačidlo . Pre presun medzi vyhľadávacím poľom (2) a zoznamom tovarov (3) použite klávesy a .

Tip: Pre návrat zo zoznamu položiek účtu (1) do vyhľadávacieho poľa (2) stlačte klávesu ESC.

Last updated