Obrazovka predaja

Obrazovka predaja slúži na vyhľadanie a pridávanie tovarov do dokladu ako aj inú úpravu účtu.
Obrazovka predaja v aplikácii PORTOS Pokladňa
Obrazovka predaja je rozdelená na 3 sekcie:
  1. 1.
    Zoznam položiek účtu
  2. 2.
    Vyhľadávacie pole
  3. 3.
    Zoznam tovarov
Tip: Pre prepínanie medzi zoznamom položiek účtu (1), vyhľadávacím poľom (2), a zoznamom tovarov (3), môžete použiť smerové klávesy , , a .
Napríklad, ak sa potrebujete z vyhľadávacieho poľa (2) presunúť na ľavú stranu, do zoznamu položiek účtu (1), použite tlačidlo . Pre presun medzi vyhľadávacím poľom (2) a zoznamom tovarov (3) použite klávesy a .
Tip: Pre návrat zo zoznamu položiek účtu (1) do vyhľadávacieho poľa (2) stlačte klávesu ESC.