Uzatvorenie účtu

Proces vytlačenia pokladničného dokladu

Pre zobrazenie ponuky uzatvorenia účtu stlačte v obrazovke predaja tlačidlo Uzavrieť účet (alebo klávesu F12). Zobrazí sa obrazovka uzatvorenia účtu.

Na tejto obrazovke sú zobrazené viaceré čiastky. Ich význam nájdete v tabuľke nižšie.

NázovVýznam

V hotovosti

Suma k úhrade v prípade, ak je doklad platený v hotovosti. Od 1.7.2022 je táto suma zaokrúhlená na najbližších 5 eurocentov (resp. na 5 centov pri sume od 1 do 5 centov).

Bezhotovostne

Suma k úhrade v prípade, ak je doklad platený bezhotovostne (teda platobnou kartou, stravnými lístkami alebo akýmikoľvek inými platidlami, ako je hotovosť).

Prijaté

V tejto sekcii pokladník vkladá sumu v hotovosti, ktorú prijal od zákazníka.

Vrátiť / Doplatiť

Vložením prijatej sumy sa automaticky prepočíta suma, ktorú je potrebné zákazníkovi vrátiť, alebo ktorú ešte musí zákazník doplatiť, aby vyrovnal hodnotu nákupu.

Zaokrúhľovanie, ktoré nadobúda účinnosť 1.7.2022, je v systéme PORTOS podporované od verzie 3.3 a novšej.

Uzatvorenie účtu jednou platbou

Pre uzatvorenie účtu v hotovosti stlačte tlačidlo Hotovosť (alebo klávesu F12). Pre uzatvorenie účtu s úhradou pomocou kreditnej karty stlačte tlačidlo Kreditná karta (alebo klávesu F10).

Tip: Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje poslať sumu k úhrade do platobného terminálu. Obsluha tak nemusí na termináli vkladať sumu na zaplatenie ručne. Informujte sa u servisného technika ohľadom kompatibility Vášho platobného terminálu.

Tip: Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje zameniť dve najpoužívanejšie platidlá (hotovosť a kreditná karta) za ľubovolné iné typy platidiel. Stačí, ak v aplikácii PORTOS Backoffice vyplníte vo vami vybraných platidlách kategóriu platidla.

Uzatvorenie účtu kombináciou platidiel

Pre uzavretie účtu kombináciou platidiel stlačte tlačidlo Zmiešaná platba (alebo klávesu F5). Po vložení dostatočného peňažného obnosu rozdeleného medzi jednotlivé typy platidiel stlačte tlačidlo Potvrdiť (alebo klávesu ENTER) pre vytlačenie pokladničného dokladu.

Tip: Ak máte v rámci systému PORTOS pripojené viaceré tlačiarne, pri uzatvorení účtu dokážete stlačením tlačidla Vytlačiť na ... (alebo klávesou F2) zvoliť akúkoľvek tlačiareň v rámci siete. Túto funkciu je možné pre jednotlivé používateľské účty povoliť alebo zakázať.

Tip: Ak si želáte uzavrieť účet, za ktorý prevezme hotovosť iná osoba, pri uzatvorení účtu dokážete stlačením tlačidla Uzavrieť ako ... (alebo klávesou F4) zvoliť akýkoľvek používateľský účet. Túto funkciu je možné pre jednotlivé používateľské účty povoliť alebo zakázať.

Last updated