Rozdelenie a spojenie účtov

Pri obsluhe klientov musíte často reagovať na rôzne situácie:

  • každý hosť si želá platiť svoju časť objednávky

  • účet potrebujeme rozdeliť na viaceré účty a ďalej s nimi samostatne pracovať

  • viaceré účty potrebujeme spojiť do jedného a ďalej s ním pracovať

  • hostia z rôznych stolov si želajú platiť spoločne

Aplikácia PORTOS Pokladňa je skvelý pomocník pri podobných situáciach, účty umožňuje rozdeľovať alebo spájať.

Rozdelenie aj spájanie účtov môže byť povolené alebo zakázané jednotlivo, pre každého používateľa systému PORTOS.

V obrazovke predaja stlačte tlačidlo Rozdelenie účtu (alebo klávesu F5).

Zobrazí sa obrazovka rozdelenia účtu. Na ľavej strane sa nachádza pôvodný účet, na pravej strane sa nachádza ponuka s dvoma možnosťami:

Ak si želáme účet rozdeliť, stlačíme možnosť Vytvoriť nový účet (alebo klávesu F1). Ak si želáme položky z účtu presunúť na iný stlačíme zvolíme možnosť Zvoliť existujúci účet (alebo klávesu F2).

Na pravej strane sa tak zobrazí nový účet (alebo existujúci, ktorý sme zvolili zo zoznamu).

Položky účtov je možné presúvať tlačidlami v strednej časti obrazovky.

Tip: celý proces rozdelenia zvládnete hravo a efektívne aj pomocou klávesnice. Smerovými šípkami , , a označíte ktorúkoľvek položku účtu a stlačením klávesy ENTER vyvoláte okno presunutia položky.

Last updated