Pridanie tovaru do účtu

Tovar je možné na účet pridať dvojklikom myši na zoznam tovaru, alebo stlačením klávesy ENTERpotom, čo sme vyhľadali želaný tovar. Pri pridávaní tovaru do účtu je zobrazený dialóg, kde je možné upraviť viaceré vlastnosti položky účtu; viac v tabuľke nižšie.

Vlastnosť položky účtu

Popis

Množstvo

Vo vlastnostiach tovaru je možné určiť, či je možné produkt predávať iba v celo-číselných množstvách (tzv. "kusový predaj").

Jednotková cena

Vo vlastnostiach tovaru je možné určiť, či je cena za produkt pevná, alebo ju obsluha môže pri predaji upravovať.

Zľava

Aplikovanie zľavy je možné povoliť alebo zakázať priamo vo vlastnostiach konkrétneho tovaru, alebo v právach používateľského účtu.

Poznámka

ľubovoľná poznámka, viditeľná na objednávkovom bone, ktorá nie je tlačená na pokladničnom doklade. Rýchly odkaz do kuchyne tak nikdy nebol pohodlnejší.

Tip: pre prepínanie medzi jednotlivými poľami môžete použiť klávesy a .

Pre pridanie tovaru do účtu stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo klávesu ENTER. Ak si neželáte pridať tovar do účtu, stlačte tlačidlo Zrušiť alebo klávesu ESC.

Na ľavej strane sa ihneď po pridaní tovaru do účtu zobrazí tovar vo forme položky účtu. Na nej môžeme vidieť všetky dôležité informácie, ako napríklad:

  • množstvo a množstevnú jednotku

  • názvov tovaru

  • indikáciu zľavy na položku účtu

  • jednotkovú cenu

  • celkovú sumu za položku účtu

Last updated