Premenovanie účtu

Účet je možné kedykoľvek premenovať stlačením tlačidla Premenovať (alebo klávesou F2) v obrazovke predaja.

Pre nastavenie názvu účtu stlačte tlačidlo Potvrdiť (alebo klávesu ENTER). Ak si neželáte meniť názov účtu, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Informácia: Názov účtu je vyobrazený aj na vytlačenom pokladničnom doklade.

Last updated