Digitálny jedálny lístok

Vďaka aplikácii Qerko môžu hostia objednávať priamo zo svojho smartfónu. Je preto veľmi dôležité, aby digitálny jedálny lístok vyzeral prehľadne a pútavo.
Vedeli ste?
Všetko, čo hosť vidí v digitálnom jedálnom lístku v aplikácii Qerko, sa synchronizuje priamo zo systému PORTOS. Je to nesmierne pohodlné a vám nevzniká žiadna námaha pri urdžiavaní sortimentu medzi pokladňou a Qerkom.
Digitálny jedálny lístok v aplikácii Qerko
To, ako váš hosť jedálny lístok uvidí si môžete vďaka PORTOS-u prispôsobiť podľa vašich predstáv. Medzi kľúčové vlastnosti prehľadného jedálneho lístku patrí:
 1. 1.
  Prehľadné usporiadanie tovarov a tovarových skupín: Jednotlivé tovary je potrebné vhodne zatriediť do tovarových skupín tak, aby hosť tovary dokázal jednoducho a rýchlo nájsť. Usporiadať je možné poradie tovarových skupín, a taktisto poradie samotných tovarov v rámci týchto skupín.
 2. 2.
  Popisy k tovarovým skupinám: priestor pre jednu, či dve vety k tovarovej skupine.
 3. 3.
  Popisy k tovarom: priestor pre podrobnejší popis produktu - je na vás , či uvediete spôsob prípravy, či zloženie surovín.
 4. 4.
  Fotografie tovarov: fotografie predávajú. Dajte hosťom o dôvod viac ochutnať vaše špeciality.
 5. 5.
  Zobraziť iba dostupné produkty: každý tovar je možné jednotlivo skryť, či iba označiť ako nedostupný.

Poradie tovarových skupín

Poradie tovarových skupín je možné určiť v aplikácii PORTOS BackOffice. Zoznam tovarových skupín nájdete v hlavnom menu, v sekcii "Nastavenia - Tovarové skupiny".
Zoznam tovarových skupín v aplikácii PORTOS BackOffice
Vlastnosť "Poradie" je možné vložiť pre každú tovarovú skupinu nasledovne:
 • kliknete na ikonku menu (tri bodky) v príslušnom riadku tabuľky
 • z ponuky zvolíte možnosť "Upraviť"
 • vyplníte políčko "Poradie" vami želanou hodnotou
 • zmeny uložíte stlačením tlačidla "Uložiť"
Úprava poradia tovarovej skupiny v aplikácii PORTOS BackOffice
V digitálnom jedálnom lístku sa zobrazia tovarové skupiny podľa vami určeného poradia nasledovne:
 • Tovarové skupiny budú zoradené od tých s najnižším číslom v poli "Poradie".
 • V prípade, ak majú viaceré tovarové skupiny rovnakú hodnotu v poli "Poradie", vzájomne budú usporiadané abecedne, podľa názvu.
 • Tovarové skupiny bez priradenej vlatnosti "Poradie" budú zobrazené ako posledné.

Popisy k tovarovým skupinám

V prípade, ak si k tovarovej skupine želáte uviesť jednu, či dve vety, vyplňte pri úprave tovarovej skupiny políčko "Popis".

Popisy k tovarom

Rovnako ako pri tovarovej skupine, k tovaru je možné taktiež uviesť podrobnejší popis. Zoznam tovarov nájdete v hlavnom menu aplikácie PORTOS BackOffice, v sekcii "Sklad - Tovary".
Zoznam tovarov v aplikácii PORTOS BackOffice
Vlastnosť "Popis" je možné vložiť pre každý tovar nasledovne:
 • kliknete na ikonku menu (tri bodky) v príslušnom riadku tabuľky
 • z ponuky zvolíte možnosť "Upraviť"
 • vyplníte políčko "Popis" vami želaným textom. Aplikácia Qerko zobrazí maximálne 512 znakov.
 • zmeny uložíte stlačením tlačidla "Uložiť"
Úprava popisu tovaru v aplikácii PORTOS BackOffice

Poradie tovarov

Tovary je taktiež možné v rámci tovarovej skupiny presne usporiadať. V detaile tovaru stačí vyplniť vlastnosť "Poradie".
V digitálnom jedálnom lístku sa zobrazia tovary podľa vami určeného poradia nasledovne:
 • Tovary budú zoradené od tých s najnižším číslom v poli "Poradie".
 • V prípade, ak majú viaceré tovary rovnakú hodnotu v poli "Poradie", vzájomne budú usporiadané abecedne, podľa názvu.
 • Tovary bez priradenej vlatnosti "Poradie" budú zobrazené ako posledné.

Fotografie tovarov

V prípade, ak si želáte k tovaru priradiť aj fotografiu, môžete tak spraviť na dvoch miestach:
 1. 1.
  V aplikácii Qerko restaurant admin nahratím obrázku
 2. 2.
  V aplikácii PORTOS BackOffice uvedením URL adresy k obrázku (obrázok teda musí byť verejné prístupný na webe)
Ak si želáte fotografiu pridať v aplikácii PORTOS BackOffice, nájdite v obrazovke úpravy tovaru sekciu "Fotografie" a kliknite na tlačidlo "Pridať". Do políčka "Adresa obrázku (URL)" vložte internetové umiestnenie, na ktorom je prístupná fotografia. Zmeny uložíte stlačením tlačidla "Uložiť" v hornej pravej časti stránky.
Vloženie fotografie k tovaru v aplikácii PORTOS BackOffice

Dostupnosť tovaru

To, či sa tovar v digitálnom jedálnom lístku zobrazí, alebo nie, je možne určiť viacerými spôsobmi.

Neaktívny tovar

Tovar označený ako neaktívny, nebude viditeľný ani v pokladni, ani v digitálnom jedálnom lístku.
 • Ako to použiť? Pre deaktiváciu tovaru otvorte detail tovaru v aplikácii PORTOS BackOffice, odznačte políčko "Aktívny".
 • Kedy to použiť? Ak je tovar dlhodobo nedostupný a neželáte si ho mať zobrazený ani v digitálnom jedálnom lístku, ani v pokladni, zároveň si ho však neželáte vymazať. Napríklad pri sezónnej ponuke.

Tovar zakázaný v digitálnom jedálnom lístku

Ak pre tovar zakážeme online objenávanie, tovar ostane naďalej dostupný v aplikácii Pokladňa, v digitálnom jedálnom lístku sa však nezobrazí.
 • Ako to použiť? V detaile tovaru, v sekcii "Objednávanie - Online objednávky" vypneme políčko "Povolené".
 • Kedy to použiť? Pri tovaroch, ktoré je možné objednať iba u obsluhy.
Zakázanie online objednávania pre tovar v aplikácii PORTOS BackOffice

Tovar povolený iba vo zvolenom režime objednávania

Aplikácia Qerko poskytuje dve možnosti objednávania:
 1. 1.
  Objednávka "na mieste": objednávka zadaná hosťom na základe QR kódu umiestneného na stole.
 2. 2.
  Objednávka "so sebou": predom platená objednávka s vyzdvihnutím, zadaná prostredníctvom špeciálneho "take away" QR kódu, ktorý môže byť umiestnený napríklad na vašom webe, či na billboarde vzdialenom 200 metrov od vášho podniku.
Ku každému tovaru dokážete určiť, v ktorom z týchto režimov je si ho môže kupujúci objednať.
 • Ako to použiť? V detaile tovaru zapnite v políčku "Povolené režimy nákupu" možnosť "Na mieste" pre objednávanie od stola (na nový alebo existujúci účet) a možnosť "So sebou" pre "take away" objednávky. Režim "Rozvoz" nie je v aplikácii Qerko zatiaľ podporovaný. V prípade, ak pre tovar nezvolíte žiaden z režimov nákupu, povolené budú automaticky všetky režimy.
 • Kedy to použiť? Ak si želáte niektoré tovary predávať iba v "take away" režime a niektoré iba na konzumáciu v podniku. Najmä z dôvodu, ak sa cena produktu v týchto dvoch režimoch líši.
Voľba povolených režimov nákupu pre tovar v aplikácii PORTOS BackOffice

Tovar pozastavený v digitálnom jedálnom lístku

Ak tovar označíme ako "Pozastavený", bude aj naďalej viditeľný v aplikácii Pokladňa, aj v digitálnom jedálnom lístku, avšak v digitálnom jedálnom lístku ho nebude možné objednať. V aplikácii Pokladňa je nedostupný tovar indikovaný preškrtnutým textom.
 • Ako to použiť? V detaile tovaru, v sekcii "Objednávanie - Online objednávky" zapneme políčko "Pozastavené".
 • Kedy to použiť? Pri tovaroch, ktoré sú krátkodobo nedostupné. Napríklad pri vypredaní denného menu. Vtedy je vhodné, aby ho kupujúci v jedálnom lístku našiel, no nemohol objednať.
Označenie tovaru ako nedostupného v aplikácii PORTOS BackOffice
Tip: Označiť tovar ako nedostupný je možné vykonať na jediný klik aj priamo v aplikácii PORTOS Pokladňa. Kliknite pravým tlačidlom myši na tovar a zvoľte možnosť "Označiť ako nedostupné". Táto funkcia vyžaduje oprávnenie "Úprava tovaru".