Štruktúra aplikácie

Štruktúra aplikácie
Obrazovka aplikácie je rozdelená na 2 časti:
 • Aplikačná lišta, ktorá sa nachádza v hornej časti obrazovky.
 • Obrazovka aktuálnej sekcie, v ktorej sa nachádzate.

Aplikačná lišta

V aplikačnej lište sa nachádzajú 3 prvky, ktoré sú rovnaké naprieč rôznymi sekciami:
 1. 1.
  Tlačidlo menu hlavnej ponuky.
 2. 2.
  Názov sekcie, v ktorej sa nachádzate.
 3. 3.
  Tlačidlo pre odhlásenie s názvom prihláseného používateľa.
Prvky v aplikačnej lište
Tip: V nastaveniach je možné k tlačidlám zapnúť popisky a klávesové skratky. Viac informácií nájdete v časti Prispôsobenie.

Hlavná ponuka

Menu hlavnej ponuky obsahuje tlačidlá, ktoré sa menia v závislosti od zapnutých rozšírení aplikácie a v závislosti od používateľských oprávnení. Iba používatelia s administrátorskými oprávneniami majú prístup do sekcie "Nastavenia".
Klávesová skratka pre otvorenie menu jeF1. Následne sa dá šípkami hore a dole meniť voľbu a klávesouENTERju potvrdíte.
Menu hlavnej ponuky