Štruktúra aplikácie

Štruktúra aplikácie
Obrazovka aplikácie je rozdelená na 2 časti:
 • Aplikačná lišta, ktorá sa nachádza v hornej časti obrazovky.
 • Obrazovka aktuálnej sekcie, v ktorej sa nachádzate.

Aplikačná lišta

V aplikačnej lište sa nachádzajú 3 prvky, ktoré sú rovnaké naprieč rôznymi sekciami:
 1. 1.
  Tlačidlo menu hlavnej ponuky.
 2. 2.
  Názov sekcie, v ktorej sa nachádzate.
 3. 3.
  Tlačidlo pre odhlásenie s názvom prihláseného používateľa.
Prvky v aplikačnej lište

Hlavná ponuka

Menu hlavnej ponuky obsahuje nasledovné tlačidlá:
 1. 1.
  Otvorené účty
 2. 2.
  Pultový predaj
 3. 3.
  Uzatvorené účty
 4. 4.
  Štatistiky
 5. 5.
  Uzávierky
 6. 6.
  Vklady a výbery
 7. 7.
  Kópia dokladu
 8. 8.
  Mincovka
 9. 9.
  Úhrada faktúry
 10. 10.
  Stav systému
 11. 11.
  Pomoc
 12. 12.
  Nastavenia
 13. 13.
  Ukončiť aplikáciu
Menu hlavnej ponuky
Tip: V nastaveniach si viete k tlačidlám zapnúť popisky a klávesové skratky. Viac informácií nájdete v časti Prispôsobenie.