Prispôsobenie

V menu hlavnej ponuke klikneme na Nastavenia a následne v časti Personalizácia vyberieme možnosť Vzhľad.
Nastavenie vzhľadu

Zobrazenie popiskov a klávesových skratiek k tlačidlám

V časti Tlačidlá aplikačnej lišty sú 2 prepínače, pomocou ktorých dokážete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie popiskov k tlačidlám, a taktiež nastavíte zobrazovanie klávesových skratiek. Pre potvrdenie zmien stlačíte v aplikačnej lište tlačidlo Uložiť.
Nastavenie tlačidiel aplikačnej lišty
Tlačidlá aplikačnej lišty so zapnutými popiskami a zobrazenými klávesovými skratkami

Farebné rozhranie

V časti Prispôsobenie si nastavíte farby a tému aplikácie. Môžete si tak zladiť vzhľad obrazovky s farbami vášho podniku. Mnohí užívatelia túto možnosť uvítali.
Zobrazenie svetlej témy
Tému si môžete zvoliť svetlú, tmavú alebo podľa nastavenia vášho operačného systému.
Nastavenie tmavej témy
Môžete si nastaviť vlastnú farebnú kombináciu kliknutím na políčko primárnej a sekundárnej farby. Zobrazí sa vám panel s farbami, z ktorého si zvolíte vami želaný odtieň.
Odporúčame zapnúť prepínač pre zachovanie kontrastu. Automaticky upraví farby tak, aby boli dostatočne kontrastné pri svetlej alebo tmavej téme.
Prepínač pre zachovanie kontrastu farieb
Ukážeme si rozdiel medzi zapnutým a vypnutým prepínačom kontrastu.
Pri vypnutej automatickej úprave kontrastu je menu hlavnej ponuky nečitateľné.
Na záver si svoje nastavenia uložíte pomocou tlačidla Uložiť v aplikačnej lište.