Hlavná Ponuka
Pre zobrazenie hlavnej ponuky stlačíme v obrazovke otvorené účty tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1).
Tlačidlo menu v obrazovke Otvorené účty
Hlavná ponuka v aplikácii PORTOS Pokladňa
Hlavná ponuka obsahuje tlačidlá, ktorými je možné ovládať ďalšie časti aplikácie. Pre návrat do obrazovky otvorených účtov stlačíme tlačidlo Späť (alebo klávesu ESC).
Last modified 2yr ago
Copy link