Vklad a Výber

Čo sú operácie vklad a výber ?

Obsah peňažnej zásuvky, peňaženky čašníka alebo iných financií prítomných pri registračnej pokladnici je zo zákona povinné pred začatím predaja zadať do pokladnice pomocou funkcie Vklad. Do systému vkladáme informáciu o tom, s akými peňažnými prostriedkami začíname predaj. Výsledkom vkladu je krátky ústrižok (doklad označený slovom "Vklad"), ktorý je nutné si až do dennej uzávierky uschovať, napríklad v peňažnej zásuvke. Po dennej uzávierke nie je potrebné tento doklad ďalej uchovávať. Akýkoľvek iný príjem peňazí, okrem tržby, je taktiež potrebné funkciou Vklad nahlásiť do pokladnice.

Ak v priebehu dňa peniaze vyberáme z peňažnej zásuvky, musíme o tom taktiež vykonať záznam - pomocou funkcie Výber. Výsledkom zadania výberu do pokladnice je krátky ústrižok (doklad označený slovom "Výber"), ktorý je nutné si až do dennej uzávierky uschovať. Po dennej uzávierke nie je potrebné tento doklad ďalej uchovávať.

Pri vykonaní dennej uzávierky systém PORTOS automaticky vytvorí Výber vo výške celej tržby (túto funkciu je možné v prípade potreby vypnúť), takže stav hotovosti na pokladnici sa tak automaticky vynuluje. Pred prvým dokladom po dennej uzávierke tak jednoducho opäť zadáte hotovostný Vklad.

Ako vykonám vklad a výber ?

V obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Vklad a výber (alebo klávesu CTRL + V).

Dostaneme sa do obrazovky "Hotovosť", kde vidíme všetky vklady a výbery realizované od poslednej dennej uzávierky.

Stlačením tlačidla "Nový vklad" (alebo klávesy F5) sa zobrazí dialógové okno, kde je možné zadať vkladaný obnos.

Stlačením tlačidla Potvrdiť (alebo klávesy ENTER) sa vytvorí vklad do pokladnice. Ak si neželáme vklad vytvoriť, stlačíme tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Analogicky postupujeme pri hotovostnom výbere - stlačením tlačidla Nový výber (alebo klávesy F6).

Last updated