Uzatvorené účty

Pre zobrazenie obrazovky Uzatvorené účty stlačíme v obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Uzatvorené účty (alebo klávesu CTRL + Z).

Ak si želáte vyhľadať konkrétne účty, môžete kliknúť na tlačidlo "Zobraziť filter" v hornej pravej časti obrazovky. Zobrazí sa sekcia filtrov, kde je možné nastaviť rozsah denných uzávierok a zoznam pracovníkov. Pre potvrdenie filtra stlačíme tlačidlo "Vyhľadať účty".

Last updated