Prihlásenie a Odhlásenie

Prihlásenie

Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Pre prihlásenie je potrebné do poľa Meno vložiť meno používateľského účtu a heslo (ak je pre používateľský účet nastavené).

Tip: Pre prepínanie medzi poľami Meno a Heslo použite klávesy a alebo TAB. Po zadaní mena a hesla pre prihlásenie stlačte klávesu ENTER.

Odhlásenie

Po úspešnom prihlásení je zobrazená obrazovka Otvorené účty.

Na pravej strane od titulky "Otvorené účty" je viditeľné meno aktuálne prihláseného používateľa. Na modro podfarbenej pravej strane obrazovky je viditeľná ponuka. Pre odhlásenie stlačte tlačidlo Odhlásenie, alebo stlačte klávesovú skratku ESCAPE.

Po úspešnom odhlásení je zobrazená prihlasovacia obrazovka.

Last updated