Rozšírenia

Aplikáciu PORTOS Pokladňa je možné rozšíriť o rôzne periférie alebo prepojenia, ako napríklad platobné terminály, váhy, zákaznícke displeje či iné.

Last updated