Priamy (pultový) predaj

Priamy predaj je režim aplikácie PORTOS Pokladňa, ktorý po uzatvorení dokladu automaticky vytvorí nový doklad. Tento režim je vhodný najmä v prevádzkach s rýchlym občerstvením, jedálniach a predajniach.

Pre spustenie režimu pultového predaja stlačíme v obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Priamy predaj (alebo klávesu CTRL + P).

Po stlačení tlačidla Priamy predaj sa otvorí obrazovka Predaja. V režime priameho predaja sa po uzatvorení účtu aplikácia vráti naspät do obrazovky Predaja, kde pre ukončenie režimu priameho predaja môžeme stlačiť tlačidlo Späť (alebo ESC).

Last updated