Mincovka

Mincovka je jednoduchý nástroj pre spočítanie celkovej hodnoty hotovosti. Aplikácia PORTOS Pokladňa Vám po vložení počtu kusov z jednotlivých nominálnych hodnôt bankoviek alebo mincí pomôže vyčísliť ich celkovú hodnotu.
Pre prístup k mincovke stlačíme v obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Mincovka (alebo klávesu CTRL + M).
Obrazovka Mincovka v aplikácii PORTOS Pokladňa
Tip: pre prepínanie medzi jednotlivými riadkami stlačte klávesy a .
Pre vytlačenie mincovky vo forme papierového dokladu stlačte tlačidlo Vytlačiť (alebo klávesovú skratku CTRL + P).