Hlavná Ponuka

Pre zobrazenie hlavnej ponuky stlačíme v obrazovke otvorené účty tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1).

Hlavná ponuka obsahuje tlačidlá, ktorými je možné ovládať ďalšie časti aplikácie. Pre návrat do obrazovky otvorených účtov stlačíme tlačidlo Späť (alebo klávesu ESC).

pageŠtatistikypageUzatvorené účtypageUzávierkypageVklad a VýberpageKópia dokladupageMincovkapagePultový predaj

Last updated