Hlavná Ponuka

Pre zobrazenie hlavnej ponuky stlačíme v obrazovke otvorené účty tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1).
Tlačidlo menu v obrazovke Otvorené účty
Hlavná ponuka v aplikácii PORTOS Pokladňa
Hlavná ponuka obsahuje tlačidlá, ktorými je možné ovládať ďalšie časti aplikácie. Pre návrat do obrazovky otvorených účtov stlačíme tlačidlo Späť (alebo klávesu ESC).