Kópia dokladu

Pre vytlačenie kópie dokladu stlačíme v obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Kópia dokladu (alebo klávesu CTRL + K).

Tlač kópie posledného dokladu

Ak si želáme vytlačiť kópiu posledného uzatvoreného dokladu, stlačíme tlačidlo Vytlačiť kópiu posledného účtu.

Tlač kópie iného dokladu

Ak si želáme vytlačiť kópiu iného dokladu, určíme ho jedným z dvoch spôsobov:

  1. číslom dokladu a číslom dennej uzávierky

  2. číslom dokladu a dátumom dennej uzávierky

Vložíme požadované údaje a tlač spustíme stlačením tlačidla Vytlačiť kópiu účtu.

Last updated