Zoznam účtov

Zoznam stolov

Aplikácia PORTOS Mobilný čašník umožňuje udržiavať obsluhe dokonalý prehľad o dianí rajóne vďaka možnosti vytvorenia zón (miestností) a stolov v nich.
Tip: pôdorys podniku (zóny a ich stoly) si nastavíte v aplikácii PORTOS BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zóny.
Každý stôl je reprezentovaný dlaždicou. V prípade, ak sa na danom stole nachádzajú otvorené účty, zobrazená je aj informácie o ich počte. Na každom stole môžete mať neobmedzené množstvo účtov. To je vhodné najmä vtedy, ak pri jednom stole sedí partia hostí, ktorí si prajú platiť samostatne.
Zoznam stolov v obrazovke PORTOS Mobilný čašník

Zmena zóny

Jednotlivé stoly sú zoradené do skupín, ktoré nazývame zóny. Prepínanie medzi zónami je možné klepnutím na názov aktuálne zobrazenej zóny v hornej časti aplikácie.
Voľba zóny v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
Zobrazí sa ponuka so zoznamom všetkých zón. Posledné dve možnosti, uvedené za čiarou, majú špeciálny význam:
  • Nezaradené účty - všetky účty, ktoré nie sú priradené k žiadnemu stolu.
  • Všetky účty - zoznam všetkých otvorených účtov (naprieč všetkými zónami, vrátane nezaradených účtov).
Zoznam všetkých účtov v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
Tip: Systém PORTOS umožňuje určiť, či má každý používateľ vidieť všetky účty, alebo iba tie, ktoré sám vytvoril. Nastavenie vykonáte v aplikácii PORTOS BackOffice, v oprávneniach používateľa.

Zmena spôsobu zobrazenia účtov

Aplikácia umožňuje zobraziť stoly vo forme dlaždíc alebo vo forme zoznamu. Pre výber spôsobu zobrazenia stolov klepnite na tlačidlo v pravom hornom rohu obrazovky.
Voľba spôsobu zobrazenia stolov v aplikácii PORTOS Mobilný čašník