PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Vytvorenie nového účtu

Pre vytvorenie účtu klepneme v obrazovke zoznamu stolov na dlaždicu stola, v ktorom si želáme účet založiť.
Obrazovka zoznamu stolov v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
Zobrazí sa obsah stolu (na obrázku nižšie). Tu môžeme vybrať niektorý z účtov, ak sa už v danom stole nejaké nachádzajú.
Zoznam účtov podľa stolu
Pre vytvorenie nového účtu klepnime na tlačidlo "+". Aplikácia nás presmeruje do detailu účtu (na obrázku nižšie).
Nový účet v aplikácii PORTOS Mobilný čašník