Ostatné

Vytvorenie nového účtu

Pre vytvorenie účtu klepneme v obrazovke zoznamu stolov na dlaždicu stola, v ktorom si želáme účet založiť.

Obrazovka zoznamu stolov v aplikácii PORTOS Mobilný čašník

Zobrazí sa obsah stolu (na obrázku nižšie). Tu môžeme vybrať niektorý z účtov, ak sa už v danom stole nejaké nachádzajú.

Zoznam účtov podľa stolu

Pre vytvorenie nového účtu klepnime na tlačidlo "+". Aplikácia nás presmeruje do detailu účtu (na obrázku nižšie).

Nový účet v aplikácii PORTOS Mobilný čašník