Úvod do Mobilného čašníka

Inštalácia aplikácie

Inštalácia pre operačný systém iOS

Inštalácia cez App Store v tejto chvíli nie je možná.

Inštalácia pre operačný systém Android

Inštalácia cez obchod Google Play

Inštalácia cez Google Play v tejto chvíli nie je možná.

Inštalácia pomocou .APK súboru

  1. Po obdržaní odkazu na inštalačný súbor (koncovka .apk) súbor stiahnite na svoje Android zariadenie.

  2. Pri inštalácií sa môže objaviť upozornenie, že systém je nastavený tak, aby blokoval inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov. Kliknite na možnosť "Nastavenia".

  3. Otvorí sa obrazovka nastavení, kde nájdeme a aktivujeme nastavenie "Neznáme zdroje". Zmenu potvrdíme tlačidlom "OK".

  4. V prípade hlásenia "Pri analýze balíka sa vyskytol problém." skúste APK súbor presunúť na pamäťovú SD kartu a vykonať inštaláciu z SD karty.

  5. Aplikácia je týmto nainštalovaná.

Android - povoliť inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov

Nastavenia aplikácie

Po prvom otvorení aplikácie je nutné aplikáciu správne nastaviť.

Android - nastavenia aplikácie

Pre otvorenie obrazovky s nastaveniami, kliknite na ikonku troch bodiek v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky.

S pomocou pri nastavení aplikácie sa obráťte na vašeho servisného technika.

V obrazovke nastavení je možné upravovať nasledovné nastavenia:

  • Adresa API servera: adresa pokladničného servera na vašej prevádzke. Adresa by mala byť vo formáte "IP adresa : port", napríklad http://192.168.1.10:3000. Číslo portu pokladničného servera je štandardne 3000.

  • Zapnúť notifikácie: určí, či aplikácia bude fungovať v "online" režime. Vhodné, ak sa zariadene bude pohybovať výhradne v priestore plne pokrytom wifi sieťou.

  • Adresa notifikačného servera: adresa notifikačného servera na vašej prevádzke. Nastavenie je potrebné vložiť iba vtedy, ak je možnosť "Zapnúť notifikácie" aktívna. Adresa by mala byť vo formáte "IP adresa : port", napríklad http://192.168.1.10:3005. Číslo portu notifikačného servera je štandardne 3005.

  • Názov zariadenia: určuje, aké nastavenia budú aplikáciou stiahnuté zo systému PORTOS. Každé zariadenie v rámci prevádzky (počítač, tablet, smartfón) musí mať použitý vlastný názov. Viac informácií o možnostiach nastavení nájdete v sekcií nastavenie systému - zariadenia.

  • Zobraziť klávesnicu pri hľadaní tovarov: určuje, či sa pri vyhľadávaní tovarov automaticky zobrazí klávesnica.