Zoznam účtov

Zoznam stolov

Aplikácia PORTOS Mobilný čašník umožňuje udržiavať obsluhe dokonalý prehľad o dianí rajóne vďaka možnosti vytvorenia zón (miestností) a stolov v nich.

Tip: pôdorys podniku (zóny a ich stoly) si nastavíte v aplikácii PORTOS BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zóny.

Každý stôl je reprezentovaný dlaždicou. V prípade, ak sa na danom stole nachádzajú otvorené účty, zobrazená je aj informácie o ich počte. Na každom stole môžete mať neobmedzené množstvo účtov. To je vhodné najmä vtedy, ak pri jednom stole sedí partia hostí, ktorí si prajú platiť samostatne.

Zmena zóny

Jednotlivé stoly sú zoradené do skupín, ktoré nazývame zóny. Prepínanie medzi zónami je možné klepnutím na názov aktuálne zobrazenej zóny v hornej časti aplikácie.

Zobrazí sa ponuka so zoznamom všetkých zón. Posledné dve možnosti, uvedené za čiarou, majú špeciálny význam:

  • Nezaradené účty - všetky účty, ktoré nie sú priradené k žiadnemu stolu.

  • Všetky účty - zoznam všetkých otvorených účtov (naprieč všetkými zónami, vrátane nezaradených účtov).

Tip: Systém PORTOS umožňuje určiť, či má každý používateľ vidieť všetky účty, alebo iba tie, ktoré sám vytvoril. Nastavenie vykonáte v aplikácii PORTOS BackOffice, v oprávneniach používateľa.

Zmena spôsobu zobrazenia účtov

Aplikácia umožňuje zobraziť stoly vo forme dlaždíc alebo vo forme zoznamu. Pre výber spôsobu zobrazenia stolov klepnite na tlačidlo v pravom hornom rohu obrazovky.

Last updated