Vytvorenie nového účtu

Pre vytvorenie účtu klepneme v obrazovke zoznamu stolov na dlaždicu stola, v ktorom si želáme účet založiť.

Zobrazí sa obsah stolu (na obrázku nižšie). Tu môžeme vybrať niektorý z účtov, ak sa už v danom stole nejaké nachádzajú.

Pre vytvorenie nového účtu klepnime na tlačidlo "+". Aplikácia nás presmeruje do detailu účtu (na obrázku nižšie).

Last updated