Rozdelenie účtu

Rozdeľovanie účtov, spájanie účtov alebo presun položiek medzi účtami. Všetky úkony zvládnete s aplikáciou PORTOS Mobilný čašník.

Ak si želáte rozdeliť účet, v obrazovke detailu účtu stlačte v pravej hornej časti menu (ikona troch bodiek).

Zobrazí sa ponuka (na obrázku nižšie), z ktorej zvolíme možnosť "Rozdeliť účet".

Zobrazí sa obrazovka rozdelenia účtu (na obrázku nižšie). Pod každou položkou účtu sú tlačidlá pre úpravu presúvaného množstva. V hornej časti obrazovky je zobrazená suma pôvodného účtu (na ľavej strane) a suma presúvaných položiek (na pravej strane).

Ak si želáte presunutie položiek potvrdiť, stlačte tlačidlo "Hotovo" v spodnej časti obrazovky. Zobrazí sa ponuka pre dokončenie rozdelenia účtu (na obrázku nižšie).

Rozdelenie účtu môžete dokončiť v troch režimoch:

Možnosť

Popis

Uzavrieť účet

Zvoľte, ak si želáte vytlačiť účet obsahujúci presúvané položky.

Vytvoriť nový účet

Presúvané položky budú presunuté na nový účet (v rámci rovnakého stola). Účet je možné naďalej upravovať.

Pripísať k inému účtu

Presúvané položky budú presunuté na existujúci účet, ktorý zvolíte zo zoznamu otvorených účtov.

Last updated