Pridelenie zákazníckeho účtu

Vernostný systém v aplikácii PORTOS Mobilný čašník

Ak si želáte nastaviť na účet zákaznícky účet, otvorte v obrazovke detailu účtu záložku "Podrobnosti" (na obrázku nižšie).

Výber zo zoznamu zákazníckych účtov

Tip: Použitie funkcie môže byť obmedzené nastavením aplikácie "Utajené číslo zákazníka".

V poličku "Zákaznícky účet" klepneme na ikonu "knižky". Zobrazí sa zoznam zákazníckych účtov (na obrázku nižšie).

Pre výber zákazníckeho účtu klepneme na položku zo zoznamu. Zobrazí sa potvrdzovacie menu (na obrázku nižšie).

Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "Pridať účet na ...". Ak má daný zákaznícky účet nastavenú percentuálnu zľavu, táto bude automaticky nastavená na celý doklad.

Nasnímanie zákazníckej karty

Ak majú vaši klienti vyhotovené karty s čiarovým kódom alebo QR kódom, pomocou aplikácie PORTOS Mobilný čašník ich môžete nasnímať vstavaným fotoaparátom zariadenia.

V poličku "Zákaznícky účet" klepneme na ikonu "fotoaparát". Zobrazí sa obrazovka pre nasnímanie zákazníckej karty (na obrázku nižšie).

Po rozpoznaní čiarového kódu alebo QR kódu aplikácia spáruje účet so zákazníckym účtom. Ak má daný zákaznícky účet nastavenú percentuálnu zľavu, táto bude automaticky nastavená na celý doklad.

Zrušenie pridelenia zákazníckeho účtu

Ak si želáte z účtu odpojiť zákaznícky účet, klepnite na ikonu krížika v poli "Zákaznícky účet".

Last updated