Pridanie tovaru na účet

Pre pridanie tovaru na účet klikneme na tlačidlo "+" v pravej dolnej časti obrazovky detailu účtu (na obrázku nižšie).

Zobrazí sa obrazovka pre vyhľadanie tovaru (na obrázku nižšie), ktorá nám umožňuje prechádzať všetkými tovarmi.

Na ľavej strane je možné prezerať jednotlivé tovarové skupiny, do ktorých sú tovary kategorizované.

V hornej časti aplikácie je možné vkladať text pre vyhľadávanie tovaru podľa názvu alebo číselného kódu.

Produkt je možné aj nasnímať pomocou fotoaparátu zariadenia, klepnutím na ikonu fotoaparátu. Aplikácia sníma čiarové kódy alebo QR kódy, na základe ktorých vyhľadáva produkty.

Tip: ak je pre vás rýchlejšie vkladať názvy tovarov alebo ich číselné kódy, v nastaveniach aplikácie je možné zapnúť nastavenie "zobraziť klávesnicu pri hľadaní tovarov". Aplikácia tak bude zobrazovať klávesnicu, pomocou ktorej viete doklady vyhľadávať a tlačidlom ENTER ich po vyhľadaní pridať na účet.

Zmena spôsobu zobrazenia tovarov

Ak si želáme tovary zobraziť vo forme zoznamu, klepneme na tlačidlo "zoznam" v pravej hornej časti obrazovky. Takýmto spôsobom je možné zmeniť formu zobrazenia tovarov na dlaždice alebo zonam.

Pridanie tovaru na účet

Ak si želáme pridať tovar na účet, klepneme na dlaždicu tovaru (alebo na tlačidlo enter, ak máme zobrazenú klávesnicu). Na účet sa pridá tovar s množstvom nastaveným na 1.

V prípade, ak potrebujeme položku pred pridaním upraviť, podržíme prst na dlaždici tovaru. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom je možné upravovať vlastnosti položky účtu, ako napríklad množstvo, cenu, zľavu alebo poznámku.

Ak sme na účet už pridali všetky tovary, stlačením tlačidla "<" sa vrátime späť, do detailu účtu.

Úprava položky účtu

Ak si želáme upraviť položku, ktorá sa už v účte nachádza, podržíme na tejto položke prst. Zobrazí sa dialógové okno pre úpravu položky účtu, v ktorej je možné upravovať nasledovné vlastnosti:

  • jednotková cena tovaru - ak na danom tovare nie je zapnutá pevná cena

  • množstvo

  • zľava - ak na danom tovare je zapnutá možnosť zľavy a zároveň má používateľ právo vkladania zliav

  • poznámka

Pre potvrdenie zmien stlačte tlačidlo "Uložiť". Ak si želáte zmeny zahodiť, stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Vymazanie položky účtu

Ak si želáte položku účtu vymazať, podržíme na tejto položke prst. Zobrazí sa dialógové okno pre úpravu položky účtu, v ktorej je stlačíme tlačidlo "Vymazať".

Last updated