Súčasti systému
Súhrn všetkých aplikácií tvoriacich pokladničný systém PORTOS.
Systém PORTOS pozostáva z nasledovných súčastí:

BackOffice

Aplikácia BackOffice je rozhraním pre nastavenie všetkých dôležitých vlastností systému, kontrolu celej prevádzky vo forme štatistík a skladového hospodárstva.

Pokladňa

Aplikácia Pokladňa poskytuje všetky funkcie dôležité pri predaji, ako aj štatistiky, históriu predaja, uzávierky, mincovku a iné užitočné funkcie.

Mobilný čašník

Mobilný čašník je ideálny nástroj pre čašníkov, ktorí potrebujú mať prístup k účtom stále pri sebe. Mobilný čašník je dostupný pre oba napoužívanejšie mobilné operačné systémy - Android aj iOS.

Link

Link je nástroj pre hromadné importovanie a exportovanie tovarov z/do systému PORTOS.

Monitor

Monitor je pomocná aplikácia, slúžiaca pre rýchlu kontrolu aktuálneho stavu všetkých interných súčastí systému PORTOS.

Zberný terminál

Pomocná aplikácia, ktorá je nápomocná v procese inventúry. Pripravuje textový súbor, ktorý je následne možné importovať v aplikácii PORTOS Backoffice pre hromadné vyplnenie inventúry.
Copy link
On this page
BackOffice
Pokladňa
Mobilný čašník
Link
Monitor
Zberný terminál