Obchodní partneri

Obchodní partneri slúžia ako pomôcka pri kategorizovaní a evidencií skladových pohybov, kedy si ku každému skladovému pohybu môžete pripojiť niektorého z obchodných partnerov.

Prezeranie obchodných partnerov

Všetkých obchodných partnerov evidovaných v systéme PORTOS je možné prezerať v aplikácií PORTOS BackOffice, v sekcií Sklad - Obchodní partneri.

Ak si chcete prezrieť alebo upraviť niektorého obchodného partnera, jeho detail otvoríte kliknutím na menu (symbol troch bodiek v poslednom stĺpci tabuľky zoznamu obchodných tovarov) a zvolením možnosti "Zobraziť" (pre náhľad) alebo "Upraviť" (pre režim úpravy vlastností obchodného partnera).

Klávesové skratky

Prechádzanie zoznamom obchodných partnerov je možnéŠÍPKOU HORE a ŠÍPKOU DOLE. Pre otvorenie detailu obchodného partnera stačí stlačiť klávesu ENTER.

Vytvorenie nového obchodného partnera

Ak si prajete vytvoriť nového obchodného partnera, stlačte tlačidlo "PRIDAŤ" zobrazené nad tabuľkou s obchodnými partnermi. Po kliknutí na tlačidlo "PRIDAŤ" sa otvorí formulár pre vloženie jeho vlastností.

Klávesové skratky

Tlačidlo pridať je možné vyvolať stlačením klávesy INSERT.

Ak plánujete vytvárať väčšie množstvo obchodných partnerov, čas vám ušetrí použitie aplikácie PORTOS Link, ktorá umožňuje hromadný import obchodných partnerov do systému použitím Excel súboru.

Detail obchodného partnera

Pre vstup do režimu úpravy stlačte tlačidlo "Upraviť". V režime úpravy máte k dispozícií tlačidlá "Zrušiť" pre zahodenie zmien, alebo "Uložiť" pre uloženie zmien.

Vlastnosti obchodného partnera

Systém PORTOS umožňuje upravovať alebo prezerať nasledovné vlastnosti obchodného partnera:

Typ

Obchodných partnerov delíme na dve základné skupiny:

  • Dodávatelia - partneri, od ktorých prijímate tovar. Párujú sa so skladovými pohybmi typu Príjemka.

  • Odberatelia - partneri, ktorým tovar dodávate. Párujú sa so skladovými pohybmi typu Výdajka a Faktúra.

Ak si niektorého z obchodných partnerov prajete využívať v oboch prípadoch, jednoducho mu nastavte typ na "Neznámy".

Názov

Názov obchodného partnera, napríklad názov spoločnosti, podľa ktorého môžete obchodných partnerov vyhľadávať.

Aktívny

Určuje, či sa obchodný partner môže používať pri párovaní so skladovými pohybmi. Vhodné napríklad, ak si prajete obchodného partnera stále evidovať, ale neprajete si párovať s ním ďalšie skladové pohyby.

IČO

IČO spoločnosti (alebo rodné číslo pri živnostiach). Každý obchodný partner musí mať pridelené jedinečné IČO.

DIČ

DIČ spoločnosti.

Číslo zápisu v registri

Priestor pre vloženie čísla vložky v obchodnom registri.

Platcovstvo DPH

Indikácia, či je obchodný partner platca DPH.

IČ DPH

IČ DPH spoločnosti.

Splatnosť

Splatnosť uvedená v dňoch. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, dátum splatnosti bude automaticky nastavený podľa tejto hodnoty.

Zľava

Zľava v percentách. Ak spárujete obchodného partnera so skladovým pohybom, výška zľavy bude automaticky nastavená podľa tejto hodnoty.

Bankové účty

Priestor pre evidenciu bankových účtov obchodného partnera. Niektorý z bankových účtov môžete nastaviť ako "predvolený". Práve takto označený bankový účet potom bude v spárovanom skladovom pohybe vyplnený v sekcií o platobných informáciach.

Adresy

Priestor pre evidenciu adries obchodného partnera. Každú adresu môžete označiť niektorým z prednastavených kategórii (typov), ako napríklad adresa sídla, dodacia adresa, fakturačná adresa alebo iná.

Po spárovaní obchodného partnera sa adresy použijú v sekcií o dodacích adresách.

Kontakty

Priestor pre evidenciu kontaktov (osôb) obchodného partnera. Niektorý z kontaktov môžete označiť ako "predvolený". Takto označený kontakt bude zobrazovaný v zozname obchodných partnerov.

Vymazanie obchodného partnera

Obchodného partnera je možné vymazať kliknutím na menu (symbol troch bodiek v poslednom stĺpci tabuľky zoznamu obchodných partnerov) a zvolením možnosti "Odstrániť".

Ak si prajete vymazať viacero obchodných partnerov naraz, označením jedného alebo viacerých riadkov (pomocou štvorčeka v prvom stĺpci tabuľky obchodných partnerov) sa objaví nad tabuľkou tlačidlo "Odstrániť označené".

Klávesové skratky

Označenie viacerých hromadných partnerov v tabuľke je možné použitím klávesy MEDZERNÍK. Prechádzanie tabuľkou je možnéŠÍPKOU HORE a ŠÍPKOU DOLE.

Ak si želáte hromadne vymazať všetky tovary, čas vám ušetrí použitie aplikácie PORTOS Link, ktorá umožňuje hromadné prečistenie obchodných partnerov.