Skladové hospodárstvo

Úvod do skladového hospodárstva

Skladový modul systému PORTOS je vyvinutý pre potreby gastronomickej prevádzky, kaviarne alebo predajne. Skladové hospodárstvo spočíva v 3 krokoch:

1. Tovary

Najskôr je potrebné v systéme tovary vytvoriť a nastaviť im vhodné vlastnosti a prípadné vzájomné prepojenia.

2. Skladové pohyby

Skladové zostatky tovarov dokážeme upravovať skladovými pohybmi, ako je napríklad príjem, výdaj, presun a iné.

Ak chcete mať skutočný prehľad, môžete jednotlivé skladové pohyby párovať s vašimi obchodnými partnermi - teda dodávateľmi alebo odberateľmi.

3. Inventúra

Posledným krokom je porovnanie skutočného stavu skladu so zostatkami evidovanými systémom.