Inštalácia systému

Inštaláciu systému vykonáva servisný technik. Pre inštaláciu systému PORTOS na vašej prevádzke prosím kontaktujte servisné stredisko.