Integrácia cez PDA súbory
Integrácia cez PDA súbory je alternatíva k plnohodnotnej integrácii cez HTTP WEB API rozhranie. Oproti HTTP WEB API integrácii je rýchlejšia na realizáciu ale limitovaná vo svojich možnostiach.

Kedy je vhodné zvoliť integráciu cez PDA súbory miesto integrácie cez HTTP WEB API?

Prepojenie medzi Vašou externou aplikáciou (eshop a podobne) a systémom PORTOS je vhodné riešiť cez PDA súbory, ak:
  • sa prepojenie týka výhradne vytvorenia alebo vytlačenia pokladničného dokladu a nie je potrebné prenášať iné údaje.
  • externá aplikácia nepotrebuje získavať zo systému žiadne ďalšie informácie (napr. zoznam tovarov, meniť skladové zostatky atď.).
  • externá aplikácia dokáže vytvoriť textový súbor priamo na počítači, na ktorom beží systém PORTOS.
Ak všetky uvedené body vyhovujú Vašim potrebám, integrácia cez PDA súbory môže byť riešením pre Vás. Naopak, ak potrebujete komplexnejšiu výmenu informácii medzi vašou aplikáciou a systémom PORTOS, integrácia cez HTTP WEB API rozhranie bude tou správnou voľbou, poskytuje komplexné možnosti a nemá žiadne obmedzenia.

Technická špecifikácia

Podklady k formátu PDA súboru sú dostupné v anglickom jazyku. Pre prevzatie stlačte tlačidlo nižšie.
PDA File format v3.1.3.pdf
819KB
PDF
Technická špecifikácia v anglickom jazyku

Spustenie prepojenia

Vaši programátori dokončili generovanie PDA súborov a vy chcete toto prepojenie začať používať? Pre nastavenie a aktiváciu prepojenia cez PDA súbory kontaktujte Vaše servisné stredisko.
Copy link
On this page
Kedy je vhodné zvoliť integráciu cez PDA súbory miesto integrácie cez HTTP WEB API?
Technická špecifikácia
Spustenie prepojenia